Et behovstilasset adgangssystem. Skalerbart smart og sikkert, så det passer til din hverdag.

Vores løsninger er både tids- og omkostningseffektive.Moderne arbejdsmetoder ogoptimal udnyttelse af bygninger og rumkræver fleksible systemer til adgangskontrol,som samtidig ikke begrænser arbejdsflowetog heller ikke koster for meget i installationeller vedligeholdelse. Et adgangssystem skalkunne tilpasses virksomhedens behov ogvære en del af hverdagen.

Et behovstilpasset adgangssystem

Den adgang, som gives, skal passe til virksomheden, uanset om det er et træningslokale,der er åbent 24/7, eller et forskningscenter, hvor begrænset adgang er afstørste vigtighed. Et behovstilpasset adgangssystem er en optimal løsning, hvorsikkerhedskravet er udgangspunktet for at finde en løsning, som passer tilvirksomheden uanset størrelse eller forretningsområde.

Intuitive funktioner till smart brug

Vores adgangssystemer er udformet, så de passer til alle – fra små og mellemstorekontorer og offentlige rum med begrænsede områder som lufthavne til globalevirksomheder med kontorer over hele verden. Både software og hardware til voresadgangssystemer er designet, så brugen er intuitiv og nem at håndtere.

Kan skaleres, hvis behovet ændrer sig

I perioder kan der være højere krav til adgangssystemet. Systemets skalerbarheder en vigtig faktor for at opnå den sikkerhed, man ønsker, både nu og senere. Voreshardwarekomponenter og softwareløsninger er kompatible og kan dermed letintegreres i den eksisterende tekniske infrastruktur, ligesom de let kan håndteresog udvides ved behov.

“Vi ser altid på kundernes behov fra flereperspektiver. Udover at tilbyde løsninger ogprodukter, som tilgodeser kundernes forskelligebehov og krav, skal de også være lette atimplementere, vedligeholde og håndtere.”

Tore Brænna, Head of Business Development, Electronic Access & Data

Mindre
virksomheder

Restaurant• Salon•
Fitnesscenter• Foreningslokale


Med vores løsninger til mindre virksomhederhar vi systemer, der kan tilpasses,og hvor man nemt kan håndtere allerettigheder via en app. Det, i kombinationmed anvendelsen af smartphone,kort eller nøglebrik som brugermedie,betyder, at man hurtigt og nemt kanbegrænse eller give adgang.

• Begræns/giv adgang, sikkertog enkelt
• Konfigurer, og håndter systemet meddin smartphone, uden behov forspecialviden
• Giv begrænset adgang via en tidsprofil

Mellemstore
virksomheder

Kontor• Lægehus
• Plejehjem • Andelsboligforening


Uanset hvordan sikkerhedsbehovet er,eller hvilken type af virksomhed, derskal dækkes, er vores løsninger tilmellemstore virksomheder fleksible ognemme at installere og bruge. Installation,daglig drift og opdateringer kanhåndteres direkte af kunden eller en afvores partnere, hvis det ønskes.

• Nem og hurtig montering
• Enkel drift og styring
• Brugervenligt
• Skalerbart, hvis behovet ændrer sig

Store
virksomheder

• Industri• Sygehus
• Rejsecenter• Lufthavn


Et adgangssystem til store virksomhederog industrier håndterer dagligtbåde midlertidige rettigheder tilbesøgende og langvarig kontrol afflowet af mennesker. Vores adgangssystemerkan integreres i den eksisterendeit-infrastruktur og tilpassesvirksomhedens behov.

• Understøtter flere lokationer ogkomplekse organisationsstrukturer
• Integration i eksisterende it-infrastruktur
• Modulbaseret og derfor et behovstilpassetadgangssystem

“Fysiske nøgler betød ekstra arbejde. Jeg har altid haft brug for at være på plads for at slippe leverandører ind”

Thobias Oertle, CEO of Windwerk

Software til alle typer af sikkerhedsbehov

Vi har den rette software til alt fra enkle løsningeruden krav til forkundskaber til meget avanceretsoftware, kompatibel med de fleste moderne ogalmindeligt brugte systemer til sikkerhed, ERP ogindsamling af produktionsdata.