Tietoa meistä

We make access in life smart and secure

dormakaba Group

Our mission is what drives us to do everything possible to create a secure future. Day by day, installation by installation, innovation by innovation. Visible proof of this are our smart access and security solutions, designed to create infrastructures that are efficient and convenient. That seamlessly and safely control people flow. That protect people, properties and possessions. And that give you a feeling of security and trust.

Kestävä kehitys

Sitoumuksemme

Sitoudumme edistämään kestävää kehitystä koko arvoketjussamme taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuumme mukaisesti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Pyrimme avoimeen ja läpinäkyvään vuoropuheluun kaikkien sidosryhmien kanssa määritelläksemme selkeisiin tavoitteisiin ja jatkuvaan parantamiseen perustuvia strategioita ja toimenpiteitä, ja raportoimme edistymisestämme aktiivisesti.

Lue lisää

Kestävän kehityksen puitteemme

Olemme tietoisia kiireellisimmistä globaaleista haasteista sekä kestävämpien tuotteiden kasvavasta kysynnästä. Vastataksemme yhteiskuntamme ja asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin asemoimme kestävän kehityksen visiomme ytimeen, korostaen pysyvää sitoutumistamme kestävämmän toimialan ja tulevaisuuden rakentamiseen.

 Kestävän kehityksen puitteemme rakentuvat kolmen tukijalan varaan: ihmiset, planeetta ja kumppanuus. Olemme valmiit toimimaan määrätietoisesti vähähiilisen kiertotalouden puolesta, tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia voimavarojensa täysimääräiseen hyödyntämiseen, ja tekemään yhteistyötä muiden arvoketjumme toimijoiden kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lähestymistapamme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen

Osoitamme johtajuutta monilla kestävän kehityksen alueilla ja edistämme kestävää kehitystä kulunvalvonnan ratkaisujen markkinoilla.

Lue lisää

Tuemme vihreämpiä rakennuksia

Tarjoamme ympäristö- ja terveystuoteselosteita mahdollistaaksemme tuotteidemme mahdollisten ympäristö- ja terveysvaikutusten läpinäkyvyyden.

Lataa tuoteselosteemme

Kestävän kehityksen raportti

Raportoimme vuosittain GRI-standardien mukaisesti edistymisestämme kestävän kehityksen tavoitteissamme.

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen kirjasto

Asiakirjakirjastostamme löydät tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjamme.

Vieraile kirjastossa

Sustainability