Alle nyheter 03 juli 2020

dormakaba har signert en avtale om å selge prosjektvirksomheten i Norge til Låssenteret AS

dormakaba Norge AS har signert en avtale om å selge prosjektvirksomheten i Norge til Låssenteret AS.  Denne transaksjonen styrker og videreutvikler vårt eksisterende samarbeid med en veletablert og kjent aktør i markedet. Samtidig vil dette gi nye vekst- og utviklingsmuligheter for selskaper. Den overførte forretningen passer godt inn i kjernevirksomheten til Låssenteret AS. Vi har stor tro på at dette salget kommer våre kunder til gode samt å tydeliggjøre vår markedsposisjon i Norge.

«For dormakaba vil dette trinnet hjelpe oss med å endre vår norske forretningsmodell med et tydelig fokus på salg av produkter, tjenester og løsninger, og i tillegg optimalisere driftseffektiviteten. For eksempel vil det gjøre det mulig for oss å fokusere på distribusjons- og partnervirksomheten, avklare vår markedsposisjon og videre være et viktig steg mot å styrke den gjenværende virksomheten i Norge. Vi vil også benytte anledningen til å styrke tilsvarende kompetanse og kapasitet, til å støtte den indirekte forretningsmessige tilnærmingen ytterligere, sier Kenth Granljung, Senior Vice President Scandinavia & Baltics dormakaba. Når dormakaba Norge AS trekker seg ut av prosjektvirksomheten i Norge vil vi benytte anledningen til ytterligere forsterke den gjenværende virksomheten. Intensjonen er å styrke vår servicevirksomhet og salget gjennom vårt partner- og distribusjonsnettverk. Vi skal i tillegg videreutvikle vårt service og løsningssalg mot utvalgte markedssegment.»

Låssenteret har et ledende fagmiljø innen adgangskontroll, lås og beslag og har en klar vekststrategi, både gjennom organisk vekst og videre oppkjøp. Innen de neste fem årene skal selskapet doble omsetningen. Dormakaba er en ledende produktleverandør innen adgangs- og sikkerhetsløsninger og vil med en rendyrking av virksomheten vokse videre i Norge innen sin produktportefølje. 

”Vi er meget fornøyde med å overta låsesmedvirksomheten til dormakaba. Dette er en virksomhet med lang historie og den representerer noe av det mest kompetente fagmiljøet i Norge. Høy kompetanse, erfaring og solid fagkunnskap kjennetegner de ansatte vi nå overtar, sier Ståle Raa, konserndirektør i Låssenteret.»
Låssenteret har 26 avdelinger og over 300 ansatte. Låssenteret AS vil før oppkjøpet av dormakaba sin låsesmedvirksomhet i Norge omsette for ca. 406 millioner kroner i 2020. 

Last ned pressemelding, pdf
Last ned pressemelding, word

Ta kontakt for mer informasjon.

Kenth Granljung 
Senior Vice President Scandinavia & Baltics
M: +46 10 200 8369  
kenth.granljung@dormakaba.com

Marcus Taeck
Vice President Marketing
M: +46 10 200 8379
marcus.taeck@dormakaba.com

Les mer på: www.lassenteret.no