Alle nyheter 04 november 2021

dormakaba lanserer dormakaba dKey – den smarte hybridlåsen som ikke er synlig

Nå lanserer dormakaba en hybridlås som kombinerer sikkerhet i en tradisjonell lås med komfort og funksjon som digital teknologi muliggjør, dormakaba dKey. All teknologi er innebygget i låskassen, noe som gjør det mulig å montere låsen uten å påvirke døren. Samtidig er det mulig å beholde eksisterende låsesylindere for de i familien som ønsker å fortsette å bruke den mekaniske nøkkelen sin. Bare installer låskassen, last ned appen og aktiver låsen. Etter det kan den enten brukes digitalt via smarttelefon, eller tradisjonelt med mekanisk nøkkel.

«Løsningen er unik i det skandinaviske markedet,» sier Tore Brænna, leder for forretningsutvikling, som ledet prosjektet for å utvikle produktet. «Vi har lykkes med å kombinere digitale funksjoner med elektronikk og mekanikk, hvor all teknologi er innebygget i låshuset. Vi kaller det «teknikk så smart at den ikke er synlig». Da vi satte vilkårene for produktutviklingsprosjektet, var det viktig å fokusere på kundeverdi og full opplevelse av produktet – det skal være sikkert, enkelt og teknologien skal ikke være synlig.»

dormkaba dKey er en 100% mekanisk låskasse som samtidig også er en batteridrevet digital lås som kommuniserer med brukerens smarttelefon via Bluetooth (BLE). Når låsen er på plass, er det kun for brukeren å laste ned smarttelefonappen som styrer funksjonaliteten, og så velge mellom ulike funksjoner som automatisk opplåsing når du nærmer deg døren og automatisk låsing når du går, samt muligheten til å lage, dele og administrere digitale nøkler for flere samtidige brukere. I kombinasjon med den digitale løsningen kan man til enhver tid benytte de vanlige mekniske nøklene man har.

Marcus Täck, VP Marketing and Product Management, har også jobbet med prosjektet i lang tid. «Vi har samarbeid med flere nye aktører i markedene, som f.eks. proptech-selskaper som jobber med digitalisering av næringseiendommer og leilighetsbygg, og flere app-produsenter som har sine spesialiteter i ulike markedssegmenter der bruk av smarttelefon for åpne dører er en ønsket funksjon. Dette viser igjen at markedet med raske skritt går fremover for digitalisering av alles hverdag.»

”Dette er bare begynnelsen», avslutter Tore Brænna, «vi vil fortsette å utvikle produktet og også dets tilbehør slik at kundens totale opplevelse av brukervennlighet og bruksområder økes, dette kombinert med god sikkerhet og følelsen av trygghet.»

For mer information: Malin Leveau,  PR & Communication manager, dormakaba, M: +46 733 37 06 54  malin.leveau@dormakaba.com

dormakaba Group
dormakaba for smart og sikker access. Som ett av tre globalt ledende selskaper i bransjen, er dormakaba en pålitelig partner for produkter, løsninger og tjenester for tilgang til bygninger og rom – alt fra ett og samme sted. dormakaba er representert i mer enn 130 land over hele verden og er oppført på SIX Swiss Exchange (DOKA). dormakaba har hovedkontor i Rümlang (Zürich/Sveits), har ca 16 000 ansatte og en omsetning på mer enn 2,8 milliarder CHF. SIX Swiss Exchange: DOKA

www.dormakaba.com

AnsvarsfraskrivelseDenne kommunikasjonen inneholder visse utsagn knyttet til fremtidig utvikling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av uttrykk som «tror», «antar», «forventer» eller lignende formuleringer.  Slike uttalelser om fremtidig utvikling er basert på forutsetninger og forventninger selskapet mener er rimelige på det aktuelle tidspunkt, men som kan vise seg å være feilaktige. Det bør ikke legges overdreven eller avgjørende vekt på slike uttalelser, fordi de avhenger av og påvirkes av ukjent risiko, usikkerhet og andre forhold som kan medføre at de fremtidige resultatene, den økonomiske situasjonen, selskapets eller konsernets utvikling eller resultater, blir vesentlig forskjellig fra det som enten er uttrykt eller underforstått ved slike uttalelser. Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til:• generelle økonomiske forhold• konkurranse fra andre selskaper• effekter og risikoer som følger av ny teknologi• selskapets kontinuerlige kapitalbehov• finansieringskostnader• forsinkelser ved integreringen av fusjoner eller oppkjøp• endrede driftskostnader• valuta- og råvareprissvingninger• selskapets evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere• politisk risiko i land der selskapet opererer• endringer i gjeldende lov• realisering av synergier• andre faktorer som er identifisert i denne kommunikasjonenSkulle en eller flere av disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer inntreffe, eller skulle en underliggende antagelse eller forventning vise seg å være feil, kan faktiske resultater variere vesentlig fra de som er angitt. Grunnet disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer advares leserne mot å legge overdreven eller avgjørende vekt på slike fremtidsrettede uttalelser. Med unntak av hva gjeldende lov eller forskrift krever, vil ikke selskapet ha noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere slike fremtidsrettede utsagn, verken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. Merk at tidligere resultater ikke representerer noen garanti for fremtidige resultater. Vær også oppmerksom på at perioderesultater ikke nødvendigvis er indikasjoner på årsresultater. Ved behov for råd anbefales en uavhengig rådgiver.Denne kommunikasjonen utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til salg eller kjøp av verdipapirer i noen jurisdiksjon.