Alle nyheter 08 March 2023

Gullmedalje i EcoVadis globale ESG-måling – dormakaba får gullranking for engasjement og framskritt innen bærekraftig utvikling.

dormakaba meddelte den 8. februar at selskapet fikk gullvurdering av EcoVadis, verdens største leverandør av rankingtjenester innen CSR-arbeid. Det innebærer at dormakaba rangeres blant de høyeste fem prosentene av mer enn 100 000 vurderte foretak verden over

Dessuten økte dormakaba sine CDP-poeng (Carbon Disclosure Project) fra B til A i slutten av 2022. Med dette resultatet ligger dormakaba langt over det globale gjennomsnittet for over 18 700 vurderte foretak.

dormakaba inngår i EcoVadis Leadership Band, og anses dermed å være et ledende eksempel for å jobbe aktivt med spørsmål innen bærekraft. EcoVadis sin rankingundersøkelse baserer seg på et omfattende sett spørsmål om bl.a. miljø, ansettelsesforhold, menneskerettigheter, rettferdige forretningsmetoder, og ansvarsfull og bærekraftige anskaffelser. Sammenlignet med andre aktører i bransjen, presterte dormakaba spesielt sterke resultater innen områdene arbeid og menneskerettigheter (topp 2 %) og bærekraftige anskaffelser (topp 6 %). dormakabas gullmedalje er et viktig budskap til kunder som vil samarbeide med et selskap som kan vise til anerkjente sertifikater innen bærekraftarbeidet.

Den allmennyttige organisasjonen CDP tilbyr investorer, foretak, byer, land og regioner et globalt system for vurdering av deres miljøregnskap. Innen forretningsverdenen betraktes CPD som en ledende aktør innen miljørapportering som baserer seg på en av de mest omfattende globale datainnsamlinger rundt foretaks og byers satsing på miljøområdet. 

 dormakabas A-score lederskapsranking er et resultat av selskapets satsing på energiforvaltning og redusering av kulldioksidutslipp. Blant annet er det blitt gjort betydelige investeringer i økt energieffektivitet for både drift og produkter, redusert energiforbruk totalt samt i økt innkjøp og økt produksjon av grønn elektrisitet. Som et eksempel meddelte dormakaba i januar 2023 at selskapet driver sitt produksjonsanlegg i India ved hjelp av solenergi. Med sin CDP-score har dormakaba dessuten plassert seg som en ledende aktør innen bærekraft på det globale markedet for adgangsløsninger.

“Vi er svært glade for at CDP og EcoVadis har rangert dormakaba så høyt. Denne typen ESG-vurderinger (Economic Social Governance) og -rangeringer gir oss en bekreftelse på våre økte investeringer og framskritt innen bærekraft. Med dormakabas globale strategi, Shape4Growth, har vi forbundet oss til et bransjeledende bærekraftkonsept med over 30 ambisiøse ESG-mål. Det er inspirerende å se framskrittene vi gjør innen flere områder, som økonomi og inkludering, samt strengere leverandørbedømmelser,” sier Stephanie Ossenbach, Group Sustainability Officer hos dormakaba.

I november 2022 oppnådde dormakaba også Prime Status i ISS ESG Corporate Rating. I regnskapsåret 2021/22 har dormakabas MSCI-sertifikat økt fra A til AA, hvilket tyder på at dormakaba er en av bransjelederne innen håndtering av de viktigste ESG-risikoene og -mulighetene. Besøk dormakabas nyeste bærekraftrapport for å lære mer om målene og resultatene våre:

 https://report.dormakaba.com/2021_22/en/sustainability/ Side 1/2 Pressmelding dormakaba får prestisjefylt anerkjennelse for sine framskritt innen bærekraft Side 2/2 dormakaba Holding AG l Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Sveits l P: +41 44 818 90 11 l www.dormakabagroup.com

Mediakontakt

Global

Patrick Lehn, Senior Manager Extern kommunikasjon / presseansvarlig

Tlf.: +41 44 818 92 86

patrick.lehn@dormakaba.com

Regionen Norden og Baltikum

Inga Hedman, Head of Marketing Communications

Tlf.: +46 702 09 76 20

Les dormakabas siste holdbarhetsrapport

Sustainability report