Moderne velferdsteknologi har en viktig oppgave med å forenkle arbeidssituasjonen for personalet, og skape trygge og inkluderende miljøer for beboerne. dormakaba, som er en ledende global leverandør av adgangsløsninger, er selskapet bak det elektroniske låssystemet TouchGo, som kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen til både personale og beboere. 

Sterk forbindelse mellom livskvalitet og bomiljø

Internasjonale studier viser at det er en tydelig forbindelse mellom livskvalitet og bomiljøet. Dette er viktig innsikt for aldershjem og demensavdelinger, hvor frihet og vern av den personlige integriteten må kombineres med sikkerhet og trygghet. Et helt grunnleggende behov er å kunne forflytte seg rundt i boligen på egenhånd.  

-Dette kan være en frihet som er vanskelig å oppnå. Eldre mennesker med orienteringsvansker kjenner seg raskt usikre og stresset i miljøer hvor de lett kan gå feil. I verste fall oppstår det konflikter og uventet besøk på rommet, forteller Patrik Persson, som er produktsjef hos dormakaba ScanBalt. 

– Selv håndteringen av nøkler og låsing blir en utfordring, særlig med tanke på at det er i strid med loven å la omsorgsmottakere håndtere låser som de ikke håndterer. Samtidig vil jo de aller fleste gjerne låse etter seg, særlig på nattestid. 

Teknikk med individene i sentrum
Hver bruker tilordnes individuelle rettigheter, hvilket gjør at personalet også kan åpne medisinskap og andre oppbevaringsrom med samme kort eller nøkkelbrikke. 

– TouchGo frigjør tid til god omsorg og omgang med beboerne. Mange hjem som har investert i TouchGo-systemet forteller at beboerne kjenner seg tryggere, mer avslappet og får bedre nattesøvn. En grunn til dette er at de oppstår færre hendelser og mindre lyd fra beboerromsdørene på kvelds- og nattestid, sier Patrik.  

TouchGo – for aldershjem og sykehjem med demenspasienter

Med TouchGo kan de daglige rutinene tilrettelegges og effektiviseres. Det er ikke bare beboerrommene som kan låses på en trygg måte, TouchGo er også en god løsning for behandlingsrom. lager, kantine, serverrom, kontor og personalrom for å holde disse utilgjengelig for pasientene.

Les mer