En behovstilpasset adgangskontroll. Skalerbar, smart og sikker– for å passe din hverdag

Våre løsninger er både tids- og kostnadseffektive. Moderne arbeidsrutiner og optimalutnyttelse av bygg og lokaler krever fleksiblesystemer for adgangskontroll, som samtidigikke skal begrense arbeidsflyten og heller ikkegi høye kostnader for installasjon ellervedlikehold. En adgangskontroll skal kunnetilpasses til virksomhetens behov, og være endel av hverdagen.

En behovstilpasset adgangskontroll

Den adgangen som gis skal passe virksomheten, uansett om det gjelder ettreningslokale som holder åpent døgnet rundt, eller et forskningssenter hvorbegrenset adgang er av største viktighet. En behovstilpasset adgangskontroll eren optimal løsning hvor sikkerhetskravet er utgangspunktet for å finne en løsningsom passer virksomheten, uansett størrelse og virksomhetsområde.

Intuitive funksjoner for smart bruk

åre adgangskontroller er utformet for å passe alle behov – fra små ogmellomstore kontor til offentlige plasser med begrensede områder som flyplasser,til globale foretak med kontor over hele verden. Både programvaren ogmaskinvaren for adgangskontrollene våre er utformet slik at bruken er intuitiv ogenkel å håndtere.

Skalerbar om behovet endres

I perioder kan det stilles høyere krav til adgangskontrollen. Skalerbarheten isystemet er en viktig faktor for å få den sikkerheten man etterstreber, både nåog senere. Våre maskinvarekomponenter og programvareløsninger er kompatible,slik at de enkelt kan integreres i den eksisterende tekniske infrastrukturen samthåndteres og utvides ved behov.

“Vi ser på kundenes behov fra flere perspektiver.I tillegg til å tilby løsninger og produkter ut frakundenes varierende behov og krav, vil vi også atde skal være lette å implementere, vedlikeholdeog håndtere.”

Tore Brænna, Business developer

Mindre bedrifter

Restaurant / Salong / Gym / Foreningslokale


Med våra lösningar för mindre verksam­heter har vi anpassningsbara lösningar där man enkelt 

Med våre løsninger for mindre bedrifterhar vi tilpasningsbare løsninger hvorman enkelt kan håndtere allerettigheter via en app. I kombinasjonmed å bruke en smarttelefon, et korteller en nøkkelbrikke som brukermediuminnebærer dette at man kan begrenseeller gi tilgang raskt og smidig.

  • Begrense / gi tilgang, sikkert og enkelt
  • Konfigurer og håndter systemet med smart­telefonen – ingen spesial­kunnskaper forutsettes
  • Gi begrenset tilgang gjennom entidsprofil

Mellomstore bedrifter

Kontor / Legesenter / Eldrebolig / Boligbyggerlag

Uansett hvordan sikkerhetsbehovet serut eller hvilken type virksomhet de skaltakle – våre løsninger for mellomstorebedrifter er fleksible, enkle å installereog bruke. Installasjon, daglig drift ogoppdateringer kan håndteres direkte avkunden, eller en av partnerne våre omdette ønskes.

  • Enkel og rask montering
  • Komfortabel drift og styring
  • Brukervennlig
  • Skalerbart om behovet endres

Store bedrifter

Industri / Sykehus / Reisesenter / Flyplass

En adgangskontroll for store bedrifterog industrier håndterer både daglige ogmidlertidige rettigheter for besøkendeog langvarig kontroll av flyten avpersoner. Våre adgangskontroller kantilby integrasjon i eksisterende ITinfrastruktur, og tilpasses ettervirksomhetens beh

  • Støtter flere steder og komplekse organisasjonsstrukturer
  • Integrasjon i eksisterende IT-infrastruktur
  • Modulbasert for behovstilpasset ­adgangskontroll

exivo

Kampsportens hus

På Kampsportens Hus i Kristinehamn har vi installert vårt skybaserte adgangssystem exivo, noe som har gjort håndtering av adganger mye enklere. Lokalene består av tre etasjer og et treningsstudio med sekkhall hvor flere forskjellige kampsportklubber trener under ett og samme tak.

Du kan lese hele artikkelen om Kampsportens Hus på Security World Markets nettsted

Artikkelen er på svensk.

Les mere om exivo

«Fysiske nøkler betydde ekstra arbeid. Jeg trengte alltid å være på plass for å slippe inn leverandører»

Thobias Oertle, CEO of Windwerk

Programvare til alle typer sikkerhetsbehov

Vi har rett programvare for alt fra enkle løsningeruten krav om forkunnskaper, til avanserteprogramvarer, kompatible med de fleste modernesystemer for sikkerhet, ERP og innsamling avproduksjonsdata.

Bestill gjerne vårt trykte materiale!

Les mer