Bolig

En komplett produktportefølje som dekker dine behov

Utleiere og huseiere er pliktige til å påse at uautoriserte personer ikke får tilgang til fellesområder, samtidig som dørbeslagene inn til leilighetene imøtekommer kravene til sikkerhet og trygghet i de gjeldende forskriftene. 

Huseiere bør samarbeide med ledende produsenter om å installere et komplett adgangskontrollsystem. Dette gir god kontroll over hvem som har adgang til bygningen og områdene rundt – inkludert forskjellige adgangsrettighetsnivåer for ulike deler av disse bygningene og områdene. Disse sikkerhetssystemene kan være alt fra en typisk mekanisk sylinderlås til et PC-basert sikkerhetssystem for hele bygningen, som dekker flere dører og flere plasseringer.
Sikkerheten og komforten til beboerne i leilighetene er det aller viktigste. For å sikre at de føler seg trygge og har brukervennlig tilgjengelighet, samtidig som man opprettholder et pent interiør, bør prosjektets sikkerhetseksperter benytte seg av innovative produsenter av løsninger for adgangskontroll. 


evolo smart – Lås opp døren med mobilen din

Kontakt oss