Inspirasjon

Dørlukkere

Slik kan dørlukkere forhindre at brann sprer seg

Ild er en av de mest kraftfulle ressursene mennesker har tilgang til. Den menneskelige sivilisasjonen begynte først å vokse da forfedrene våre lærte seg å temme ilden for rundt 400 000 år siden. Dette gjorde at lot mennesker flytte inn i kaldere regioner, lage varm mat og få en høyere livskvalitet.

Selv om denne kritisk viktige kjemiske prosessen har hatt mange ødeleggende konsekvenser gjennom historien, viser brannsikkerhetsstatistikk for Europa og Nord-Amerika betydelige forbedringer i løpet av de siste tiårene.

Hvordan spres brann?

I henhold til John Drengenberg, som er direktør for forbrukersikkerhet hos Underwriters Laboratories, brenner moderne branner raskere. Han sier at man hadde ca. 14 til 17 minutter på seg til å rømme fra en husbrann for 30 år siden.

«I dag, med utbredelsen av syntetiske materialer i hjemmet, har beboerne rundt 2 til 3 minutter på seg til å komme seg ut», forteller han til bladet This Old House.

En liten flamme kan bli til en livsfarlig brann på mindre enn 30 sekunder. Den flammen kan altså sluke en hel eiendom på noen få minutter.

Og hvis flammene får kontakt med kjemikalier som hygieneprodukter eller maling, kan de spre seg enda mer aggressivt. Uavhengig av hvordan de starter, blir branner raskt giftige, og svart røyk kan forgifte ofrene.

Hvordan kan dører redusere brannrisikoen?

På samme måte som beboerne, beveger brannen seg gjennom dørene for å spre seg fra rom til rom. Hvis de brukte dørene ikke er branntette, kan de i noen tilfeller brenne ned og tilføre brannen enda mer materiale.

Hvis de derimot overholder internasjonale brannvernstandarder som WF-CERTIFIRE fra British Woodworking Federation eller er CE-merket i henhold til EUs forskrift om byggevarer, kan dører spille en vesentlig rolle i beskyttelsen av bygninger.

De er kjent som «branndører», og disse adgangspunktene kan bidra til å holde brannen i ett rom eller redusere farten på spredningen. Riktige beslag kompletterer dette økosystemet for redusert brannspredning, ved å fungere som en frittsvingende dørlukker for branndører.

Dessuten kan enkelte moderne dørlukkere fungere sammen med en brannalarm eller et røykvarslingsanlegg. Når flammene aktiverer disse, utløser alarmen lukkeren på branndøren og forsegler rommet for å stanse brannens spredning.

Dører og dørlukkere kan redde liv

I januar i 2020 oppsto det en enorm brann i garasjen til en enebolig i Chicago, og bilene sto i full fyr. En branndør forhindret imidlertid at brannen spredte seg, og alarmen ble utløst. Huseierne våknet opp på grunn av røykdetektorene, og både de og familiens hund unnslapp helt uten skader.

Tragisk nok er det ofte det motsatte som skjer. I 2017 brant Glenfell Tower, som var en 24-etasjers boligblokk i Nord-London, ned til grunnen. 72 mennesker mistet livet. Mange anser dette som en av de verste tragediene i Storbritannias moderne tid.

I områder med høy trafikk, og da særlig helseinstitusjoner som sykehus og aldershjem, er det gjerne en større andel mobilitetsproblemer. Helen Hewitt, som er administrerende direktør for British Woodworking Federation, mener at branndører og lukkere er kritisk viktige i bygninger med mange beboere, slik at de mer sårbare beboerne kan beskyttes.

«Vi ønsker alle å føle oss trygge inne i bygninger, og da spesielt når vi sover», sa Helen Hewitt til bladet Care Home Professional. «Bedriftene og andre operatører som driver og vedlikeholder disse bygningene, er ansvarlige for beboernes sikkerhet – og som bransje må vi fortsette å yte vår eksperthjelp for å sikre riktige spesifikasjoner, installasjon og kontinuerlig vedlikehold for branndører», la hun til.

Temming av ilden for menneskelige fremskritt

Branndører og dørlukkere er en av de mange moderne manifesteringene av hvordan folk har lært å temme ilden, en egenskap som har bidratt enormt til menneskehetens felles fremgang. Hvert år gir huseiere og brannvernansvarlige disse branndørene og dørlukkerne æren for å forhindre katastrofer.

Når det er sagt, kan ikke alle branner unngås. De kan fortsette å blusse opp og forårsake skader til tross for iherdig innsats. Det finnes ingen enkeltløsning som kan sikre at brennende boliger aldri tar et nytt menneskeliv, men bygninger utstyrt med riktige adgangssystemer kan minske disse risikoene og hindre katastrofen.

Skrevet av dormakaba Editorial Team

dormakaba er et av de tre beste selskapene innen adlgangskontroll og sikkerhetsløsninger på det globale markedet.