Inspirasjon

Inngangs-systemer

Hvordan sykehusdører kan forbedre folkehelsen

Når sykehus må behandle utallige nødstilfeller og alvorlige sykdommer hver eneste dag, forsvinner kanskje viktigheten av dører og adgangssystemer litt inn i bakgrunnen i forhold til ting som har med liv og død å gjøre. Sykehus er imidlertid ikke bare stedet hvor pasienter og leger samhandler – de er også aktive økosystemer hvor hver eneste detalj kan hemme eller forbedre tilhelingsprosessen.

Takket være en økende mengde forskning om koblingen mellom smart sykehusdesign og utmerkede medisinske utfall, er interiøret på helseinstitusjoner ikke lenger bare en liten parentes. Av årsakene som angis nedenfor, har dører og adgangssystemer en meget stor innvirkning på sykehushverdagen og folkehelsen.

Hygiene for å bekjempe sykehuservervede infeksjoner

Sykehuservervede infeksjoner (HAI-er) er et vedvarende problem for helsesystemer, som både belaster ressursene og tar liv. Bare i USA dør årlig nesten 100 000 mennesker av slike infeksjoner. I tillegg til disse forebyggbare dødsfallene koster HAI-er også opp mot 45 milliarder amerikanske dollar per år.

HAI-er er et komplekst problem, men det medisinske miljøet mener at det å kontrollere virus-, bakterie- og soppatogenene som forårsaker disse infeksjonene, er en «kamp som kan vinnes».

Alle berører døren. Antibakterielle eller berøringsfrie dører er en av måtene spredningen av slike livsfarlige HAI-er kan stoppes på.

Effektiv adgang for å redde liv

Når det oppstår et medisinsk nødstilfelle, kan minutter eller til og med sekunder utgjøre forskjellen mellom liv og død. Omstendelige og upålitelige adgangssystemer kan dermed avgjøre hvor mye tid sykehuspersonellet har til å redde pasientens liv.

For helsepersonell går det unna på sykehuset. Enten du er renholdsoperatør eller kirurg – arbeid i helsesektoren krever konstant bevegelse for å håndtere en mengde ulike behov. Én studie fant at enkelte leger tilbringer 7 prosent av tiden sin med å gå fra et rom til et annet rom.

Uten effektive adgangssystemer kan det å få tilgang til ulike deler av helseinstitusjonen, pålegge personellet en stor byrde. Brukervennlige adgangsløsninger hjelper imidlertid alle sykehusansatte med å fokusere på det som betyr aller mest.

Tilgjengelighet som omfatter alle

I løpet av de siste par tiårene har den globale debatten om handikapp gjort store fremskritt: Mange deler av verden har opplevd dramatisk fremgang når det gjelder forbedret adgang for og inkludering av personer med handikapp. Selv om ingen land eller byer har oppnådd perfeksjon, må helseinstitusjoner være ekstra bevisste på eventuelle tilgjengelighetsproblemer

Høyteknologiske adgangsløsninger, som taktile knapper og spaker som hjelp for synshemmede pasienter eller helt gjennomsiktige åpningshengsler for en trygg og enkel passasje, kan hjelpe sykehus med å være inkluderende

Privatliv og sikkerhet

Dørene til en helseinstitusjon er et av de første inntrykkene pasientene opplever når de ankommer. For å gi en god følelse av å være i de rette hender må dører og adgangssystemer derfor utstråle pålitelighet og sikkerhet

Når mennesker tilbringer tid på sykehuset, er de ofte på sitt aller mest sårbare. Særlig for de som må være der i lengre tid, er sikkerhet og privatliv viktige elementer for å opprettholde den menneskelige verdigheten.

Topp moderne adgangssystemer gjør kanskje ikke pasientens problemer lettere å forholde seg til, men de kan utgjøre et betydelig bidrag til kvaliteten av hverdagen på sykehuset.

Skrevet av dormakaba Editorial Team

dormakaba er et av de tre største selskapene innen adgangskontroll og sikkerhetsløsninger på det globale markedet.