Kontakt

Kundeservice

Reklamasjon / Garanti

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å kreve utbedring, omlevering, prisavslag eller heving på grunn av feil eller mangler som eksisterte på kjøpstidspunktet innenfor den tiden dormakaba Norge AS har i sine salgs- og leveringsbetingelser.

Garanti
En garanti er en privat avtale mellom deg som kjøper og selgeren eller produsenten av en vare (eller tjeneste). I denne avtalen gis du nærmere avgrensede rettigheter ved feil eller mangler ved varen eller tjenesten. For at garantien skal ha reell betydning, må den gi deg rettigheter som går videre enn lovens reklamasjonsrettigheter innenfor den tiden dormakaba Norge AS har i sine salgs- og leveringsbetingelser.

  • Max. file size: 2 MB.
  • Samtykke