Hold deg oppdatert

Webinar

Genomförda webinar

Har du missat våra tidigare webinar?
Materialet från de olika sessionerna finns under respektive webinar,
i de flesta fall både som video och som pdf.

Webinar #1 | 21 april 14:00–14:45

Optimala låssystem med analoga och digitala lösningar

En inspirerande introduktion i hur dormakabas analoga och digitala lösningar för låssystem kan skapa en säker och trygg arbetsplats.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar #2 | 22 april 13:00-14:15

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning

En grundläggande utbildningssession om dörrautomatiker i allmänhet och ED100/250 i synnerhet.

Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Rolf Erikson, utbildningsspecialist, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar ED100/250 200422

Material som video: Webinar ED 100/250 200422

Webinar #3 | 23 april 13:00-14:15

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning. Partnerutbildning.

En företagsanpassad utbildningssession om dörrautomatiker i allmänhet och ED100/250 i synnerhet som vi utför i samarbete med våra partners. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Rolf Erikson, utbildningsspecialist, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Logga in på partnersidorna för att få tillgång till det här webinariet.

Webbinar #4 | 5 maj 14:00–14:45

Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?

Trygga arbetsplatser där man kan reglera in-och utpassering på ett flexibelt och säkert sätt efterfrågas allt mer. Det ställs också höga krav på att lösningen ska passa in i moderna entrémiljöer och kunna anpassas till rådande förutsättningar och byggas ut vid behov.

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar #5 | 6 maj 13:00-14:15

EAD/EAC passagesystem – hur samverkar systemen?

En grundläggande utbildningssession om EAD / EAC passagesystem, vilka möjligheter som finns och hur systemen kan optimeras tillsammans.

Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av funktioner för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar #6 | 7 maj 13:00-14:15

EAD/EAC passagesystem – hur samverkar systemen?

En företagsanpassad och djupare utbildningssession i EAD / EAC passagessystem- vilka möjligheter som finns och hur systemen kan optimeras tillsammans.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Logga in på partnersidorna för att få tillgång till det här webinariet.

Webinar #7 | 19 maj 14:00–14:45

Funktion och flexibilitet säkrar boendes trygghet och ger en vardag utan krångel

I hus med flera boende t.ex bostäder eller vårdboenden krävs att det finns effektiva och säkra låssystem, där behöriga enkelt ska ha tillträde till ”rätt” utrymmen och den boende ska känna sig trygg. I det här inspirationswebinaret talar Kenneth Sundström, affärsutvecklare på dormakaba, om mjuk- och hårdvara som skapar trygghet för den boende och vilka lösningar som passar i vilka boenden med fokus på exivo och touchgo.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar Boendes trygghet 200519

Material som video: Webinar Boendes trygghet 200519

Webinar #8 | 20 maj 13:00-14:15

ARGUS – en smart lösning vid behov av in-utpassering

En grundläggande utbildningssession om möjligheterna med sensorbarriären ARGUS för exempelvis entrémiljöer, flygplatser och skolor där höga krav ställs på in- och utpassering. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av funktioner för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar Argus 200520

Material som video: Webinar Argus 200520

Webinar #9 | 26 maj 13:00-14:15

ARGUS – en smart lösning vid behov av in-utpassering

En företagsanpassad och djupare utbildningssession om möjligheterna med sensorbarriären ARGUS för exempelvis entrémiljöer, flygplatser och skolor där höga krav ställs på in- och utpassering. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner och förutsättningar
• Tekniska lösningar och montage

Logga in på partnersidorna för att få tillgång till det här webinariet.

Webinar #10 | 10 november 09:00–09:45

Ett första steg till en tryggare omgivning – dormakaba expert plus

En grundläggande utbildningssession om låssystemet expert plus som rätt val för en säker och effektiv lösning. dormakaba låssystem finns i olika koncept som är utvecklade för den nordiska marknaden.

Du kommer att introduceras i:
• Funktioner och förutsättningar
• Teknisk lösning
• Vanliga frågor

Talare: Lars Lindblom, produktchef MKS, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar som video: Webinar expert plus 201110

Webinar #11 | 11 november 09:00–09:45

dormakaba pextra+ – en funktionssäker och hållbar lösning för tuff miljö

En grundläggande utbildningssession om låssystemet pextra+ som har en mängd olika specialfunktioner vilka tillför extra säkerhet och bekvämlighet.

Du kommer att introduceras i:
• Funktioner, tekniska lösningar och förutsättningar
• Säker nyckelhantering
• Vanliga frågor

Talare: Lars Lindblom, produktchef MKS, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar som video: Webinar pextra+ 201111

Webinar #12 | 12 november 09:00–09:45

dormakaba pextra+ med nya funktioner och servicecylinder

Vår nya SAT Servicefunktion är en enkel mekanisk lösning för att bevilja tillfälligt tillträde utan att kompromissa om säkerheten. Detta och mycket mer tar vi upp i den här djupare utbildningsessionen om pextra+, de nya funktionerna och servicecylindern.

Under detta webinar fokuserar vi på
• Servicecylinder SAT
• FLEX-funktionen

Talare: Per Hammarström/Lars Lindblom, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar som video: Webinar pextra+ 202212