Välkommen på licenskurs på dormakaba dKey

Kursens syfte är att utbilda våra säkerhetspartners i hur dormakaba dKey konceptet fungerar. Kursen är licensgrundande och efter genomgången kurs erhålls kursbevis på att partner genomgått dormakaba dkey utbildning och kan ge support till slutanvändare.

Kursavgift:

3000 kr/deltagare inkl. demokloss och 1500 kr/deltagare exkl. demokloss I priset ingår fullt bestyckat demokloss med dormakaba dKey monterat, 1 st Knappsats, 1 st Smart Hem Knapp och 1 st Nätverkenhet.

Förberedelse innan kurs: XXXX

Kursen erbjuds på följande datum och orter. Kursen är cirka 3 timmar lång. (max 10 st deltagare per kurstillfälle)

På kursen går vi igenom:

·         Att tänka på vid installation. Dörrmiljö

·         Driftsättning av dKey och dKey tillbehör

·         Genomgång av samtliga funktioner i dKey

·         Support och felavhjälpning av slutkund

Utbildning - dormakaba dKey anmälan

Anmälan är bindande och personlig. Faktura skickas i efterhand.
Stockholm
Göteborg
Malmö
Luleå
Umeå
Namn
Adress
Samtycke