Inspiration

Dörrbeslagning

Så kan dörrstängare förhindra att bränder sprids

Eld är en av de kraftfullaste resurserna som vi som människor har tillgång till. Civilisationerna började inte växa förrän våra förfäder lärde sig att tämja elden för ungefär 400 000 år sedan. Det gjorde det möjligt för människorna att slå sig ner i kallare områden och deras livskvalitet blev bättre.

Även om denna viktiga kemiska process har haft många förödande konsekvenser under historien så visar brandsäkerhetsstatistik i Europa och Nordamerika på avsevärda förbättringar under de senaste decennierna.

Problem med brandsäkerheten formade stora delar av 1900-talets arkitektur och byggnadsdesign. I takt med att nya byggnader blev bättre rustade för att klara bränder har det moderna livet introducerat många nya faror och hot mot brandsäkerheten.

Hur sprids bränder?

Enligt John Drengenberg, Consumer Safety Director på Underwriters Laboratories, har moderna bränder ett snabbare förlopp. Han menar att för 30 år sedan hade man mellan 14 och 17 minuter på sig att ta sig ut ur ett brinnande hus.

”Idag har de boende, på grund av syntetmaterialens utbredning i hemmen, ungefär två till tre minuter på sig att komma ut”, sade han till This Old House.

En liten låga kan förvandlas till en livshotande brand på mindre än 30 sekunder. Samma låga kan sluka hela fastigheten på några minuter.

Om lågorna kommer i kontakt med kemikalier, som exempelvis hygienprodukter eller färg, så kan de spridas ännu snabbare. Även om de startar ljust och klart förvandlas bränder snabbt till giftig och svart rök som kan förgifta offren.

Hur kan dörrar minska brandrisken?

Precis som de boende tar sig bränder genom dörrarna för att spridas från ett rum till ett annat. Om dörrarna som används inte är brandsäkra kan de i vissa fall brinna ner och bidra till förödelsen.

Men om de uppfyller de internationella brandstandarderna som WF-CERTIFIER från British Woodworking Federation eller CE-märkningen enligt EU:s byggproduktsförordning CPR kan dörrar spela en viktig roll när det gäller att skydda byggnaderna.

Så kallade ”branddörrar” kan hjälpa till att begränsa bränder till ett rum eller kan bromsa in spridningsförloppet. Lämpliga stängningsbeslag kompletterar detta brandskyddande ekosystem genom att fungera som fritt svängande dörrstängare på branddörrar.

Vidare kan vissa moderna dörrstängare fungera tillsammans med ett brandlarm eller ett rökdetekteringssystem. När de aktiveras av lågorna utlöser larmen branddörrstängarna för att försegla rummen och förhindra att branden sprids.

Dörrar och dörrstängare kan rädda liv

I januari 2020 när en massiv brand bröt ut i garaget till en villa i Chicago stod fordonen i lågor. Men en branddörr förhindrade lågorna från att spridas och utlöste larmet. Husägarna väcktes av rökdetektorerna och lyckades ta sig ut tillsammans med familjens hund.

Tragiskt nog så händer motsatsen allt för ofta. 2017, när Glenfell Tower, ett 24 våningar högt hyreshus i norra London, brann ner förlorade 72 personer livet. Många ser detta som en av de värsta tragedierna i det moderna Storbritannien.

I miljöer med hög trafik, i synnerhet på hälso- och sjukvårdsinrättningar som sjukhus och äldreboenden, kan det finnas en större andel personer med rörlighetsproblem. Helen Hewitt, Chief Executive för British Woodworking Federation, menar att branddörrar och branddörrstängare i flerfamiljshus är viktiga för att skydda boende som är mer sårbara.

”Vi behöver alla känna oss skyddade i byggnader, särskilt när vi sover”, sa Helen Hewitt till Care Home Professional. ”Företagen och andra operatörer som driver och underhåller dem har ansvar för att säkra de boendes säkerhet – och som bransch måste vi fortsätta att ge vår expertsupport för att se till att branddörrarna har korrekt specifikation och att de installeras och underhålls på rätt sätt”, tillade hon.

Tämja elden för människors utveckling

Branddörrar och branddörrstängare är ett par av de många moderna tecknen på att människor har lärt sig att tämja elden, vilket på många sätt har bidragit till människans övergripande utveckling. Varje år tackar fastighetsägare och brandskyddsansvariga dessa branddörrar och branddörrstängare för att de har förhindrat katastrofer.

Med det sagt är det inte alltid man kan förhindra bränder. De kan fortsätta att flamma upp och orsaka skador trots alla ansträngningar. Även om det inte finns en enskild lösning som kan garantera att brinnande hem inte kommer att orsaka fler dödsfall, så kan byggnader med rätt entré-ekosystem motverka de här riskerna och förhindra det värsta från att inträffa.

Text av dormakaba Editorial Team

dormakaba är ett av de tre ledande företagen inom åtkomstkontroll och säkerhetslösningar på den globala marknaden.