Alla nyheter 02 January 2023

dormakaba optimerar logistikprocess för fortsatt tillväxt

Under början av 2023 flyttar bolaget produkter för den nordiska marknaden från det tyska lagret i Wuppertal till nya lager i Sverige och Norge. Flytten är en strategisk investering i fortsatt tillväxt och kommer att leda till effektivare drift, högre leveransprecision och ytterligare fokus på Customer Experience i Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska länderna.  

Ökad effektivitet i Oslo 
I Norge planeras en lagerflytt från Oslo till ett strategiskt läge i Drammen, där Norge också har sin huvudverksamhet. Drammen ligger sydväst om Oslo inom en timmes resväg från alla tre av Oslos flygplatser. Efter flytten kommer produktion av huvudnyckelsystem, inköpsfunktioner och logistik hanteras under ett tak. De nya lokalerna är modernt utrustade och har en hög grad av automation. 

Eskilstuna nytt lagernav för regionen 
Eskilstuna blir det nya lagernavet för Norden och de baltiska länderna. Efter 50 år på samma adress flyttas nu lagerverksamheten och produktionen av låssystem till en modern byggnad i närområdet. Den nybyggda logistikanläggningen gör det möjligt att standardisera och ytterligare effektivisera produktions- och logistikflöden.  

Win-Win-Win till kunder, anställda och miljön 
Sammanlagd kommer satsningen att leda till en högre leveransprecision, effektivare produktionsflöden och kortare ledtider. Med produkter på plats ökar graden av flexibilitet och möjligheten att snabbare leverera kundunika produkter. Miljöbelastningen minskar då lastbilstransporter övergår till sjöfrakt. Samtidigt bidrar investeringen till en förbättrad arbetsmiljö för dormakabas medarbetare. 

Presskontakt: 
Inga Hedman 
Head of Marketing Communications Scanbalt 
M : +46 (0) 702 09 76 20 
inga.hedman@dormakaba.com