Alla nyheter 09 February 2023

TouchGo låsteknik skapar integritet, frihet, säkerhet & trygghet inom vård- och äldreomsorgen

Modern välfärdsteknik har en viktig uppgift i att förenkla arbetssituationen för personal och att skapa trygga och inkluderande miljöer för de boende. dormakaba, en ledande global leverantör av accesslösningar, är bolaget bakom det elektroniska låssystemet TouchGo, som kan göra stor skillnad i personalens och de boendes vardag. 

Starkt samband mellan livskvalitet och boendemiljö

Internationella studier visar att det finns ett tydligt samband mellan livskvalitet och boendemiljön. Det är en viktig insikt för äldre- och demensboenden där frihet och värnandet om den personliga integriteten måste kombineras med säkerhet och trygghet. Ett grundläggande behov är att kunna förflytta sig självständigt på boendet.   

– Det kan vara svårt att tillgodose den friheten. Äldre personer med orienteringssvårigheter känner sig snabbt osäkra och blir stressade i miljöer där de riskerar att gå fel. I värsta fall kan det uppstå konflikter och oväntade besök på rummet, säger Patrik Persson, produktchef på dormakaba ScanBalt. 

– Även hanteringen av nycklar och lås blir en utmaning, speciellt med tanke på att det strider mot lagen att låta vårdtagare hantera lås som de inte klarar av. Samtidigt vill de allra flesta kunna låsa om sig, inte minst på natten 

Teknik med individen i centrum
Varje användare tilldelas individuella behörigheter, vilket gör att personalen även kan öppna medicinskåp och andra utrymmen med samma kort eller nyckelbricka. 

– TouchGo frigör tid till god omsorg och umgänge med de boenden. Många boenden som har investerat i TouchGo systemet vittnar om att de boende känner sig tryggare, mer avslappnade och får en bättre nattsömn. En orsak till det är att det blir färre incidenter och ljud från avdelningsdörrar under kvälls-och nattetid, säger Patrik. 

TouchGo – för vårdhem och sjukhem med demenspatienter

Med TouchGo underlättas dagliga arbetsrutiner och kan utföras effektivare. Rummen kan inte bara låsas pålitligt med TouchGo. Det är också en bra lösning för medicinska behandlingsrum, förvaringsutrymmen, matsalar, serverrum, kontor och personalrum, eftersom de här rummen kan hållas stängda för patienter. 

Läs mer