Tillfälligt tillträde på dina villkor!

pextra+ SAT Servicecylinder

pextra+ låssystem blev just ännu bättre! Vår nya SAT Servicefunktion är en enkel mekanisk lösning för att bevilja tillfälligt tillträde utan att kompromissa om säkerheten. Kombinera SAT med FLEX för ett prisvärt låssystem med bred funktionalitet och lång livslängd!

Tillfälligt tillträde på dina villkor!

Du vill ge tillfälligt tillträde till en tredje person, men vill inte investera i ett elektroniskt passersystem. dormakaba har en lösning som är enkel, säker och ekonomisk: pextra+ cylinder med servicefunktion.

Enkel att använda

När tillfälligt tillträde ska beviljas ställer ägaren enkelt cylindern i serviceläge. I detta läge kan servicenyckeln öppna och låsa dörren från utsidan och insidan. Detta säkrar dörren medan servicepersonalen finns på plats. När arbetet är slutfört låses dörren säkert från utsidan.

Tillträde under kontroll

Servicenyckeln fungerar bara när servicefunktionen är aktiverad. Om dörren låses med servicenyckeln från insidan kan fortfarande lägenhetsnyckeln öppna dörren från utsidan – detta garanterar alltid tillträde för ägaren.

Flex – nya nycklar utan att behöva byta lås?

Flex ger dig möjlighet att få nya nycklar till exempelvis din lägenhetsdörr utan kostsamt låsbyte. Om du skulle förlora en nyckel beställer du bara nya nycklar hos din licensierade återförsäljare. Så snart de nya nycklarna används programmeras cylindern om och de gamla nycklarna blir obrukbara.

Smart dyrk- och manipulationsskydd

Vi har ytterligare förstärkt dyrk- och manipulationsskyddet genom att kombinera ett magnetstift med ett härdat stift. Magnetstiftet förhindrar att låset kan manipuleras med verktyg.

Ladda ned vår broschyr om Pextra+ Servicecylinder

Nedladdningsbara filer
Dokumentnamn Filtyp Filstorlek Dokumentlänkar
pextra+ Servicecylinder PDF pdf 2 MB

Kontakta oss