Support

Här för att hjälpa

Återköps- och reklamationsärenden

Vid eventuell produktreklamation vill vi alltid att ni först kontaktar vår tekniska support.Skapa sedan ditt ärende genom att fylla i vår reklamationsansökan.

Vid frågor om pågående reklamationsärende kontakta oss via vårt växelnummer 031-355 20 00

Reklamationsärenden Automatik

Till reklamationsansökan

Reklamationsärenden
Övrigt

Till reklamationsansökan