Om oss

dormakaba Group

For every place that matters

Vårt bidrag till ett tryggt samhället för alla: Vi finns på platser där människor möts – runt om i staden eller runt om i världen. På skolor och universitet, på arenor, flygplatser, sjukhus och arbetsplatser. Vi arbetar med produkter för säkerhet, trygghet och hållbarhet på dessa platser, så att människor kan röra sig sömlöst genom sin vardag.

Med över 150 års erfarenhet av att arbeta med åtkomst och säkerhet på olika marknader, fortsätter vi att förnya och leverera de bästa produkterna, lösningarna och tjänsterna till våra kunder runt om i världen.

Läs mer om dormakaba Group

dormakaba och hållbarhet

Vår vision

Vi vill bidra till en hållbar utveckling längs hela vår värdekedja. Alla insatser vi gör ska vara i samklang med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar för nuvarande och framtida generationer.

För att lyckas med detta har vi en öppen och transparent dialog med alla intressenter när det gäller att utifrån konkreta strategier och mål genomföra ständiga förbättringsåtgärder. Vi rapporterar kontinuerligt om våra framsteg.

Vårt ramverk

Vi är högst medvetna om de globala utmaningar vi står inför samt kundernas ökade efterfrågan på ännu mer hållbara produkter. För att möta alla behov och förväntningar som finns i samhället och hos våra kunder, låter vi ett hållbarhetstänk genomsyra visionen för vår verksamhet. På så vis tydliggörs vårt långsiktiga åtagande för att aktivt forma en mer hållbar framtid för branschen, oss och vår miljö.

Vårt ramverk för hållbarhet består av tre delar: människor, planeten och partnerskap. Inom detta ramverk utformar vi tydliga åtgärdsplaner för att skapa en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, boosta människor att nå sin fulla potential och initiera samarbeten med partners och intressenter i hela vår värdekedja. Allt för att främja en hållbar utveckling.

Hur vi formar en hållbar framtid

Vi tar täten inom många områden och driver en hållbar utveckling inom marknaden för åtkomstlösningar.

Läs mer

Full öppenhet om våra produkter

Vi erbjuder miljö- och hälsodeklarationer för att hela tiden vara transparenta med vilken inverkan våra produkter har på oss och vår omgivning.

Ladda ned miljö- och hälsodeklarationer

Hållbarhetsrapporter

Vi sammanställer en årlig rapport där vi redogör för de framsteg som vi gjort för att förverkliga hållbarhetsmålen i enlighet med ESG-standarderna.

Ladda ned hållbarhetsrapport

Hållbarhetsbibliotek

I vårt bibliotek har vi samlat de viktigaste dokumenten som rör vårt hållbarhetsarbete.

Besök biblioteket