Mobilen hanterar passerkontrollen

Konfigurationsfilmer

Dessa filmer visar hur du använder dormakaba evolo smart.

Skapa dörrar och användare

Den här filmen visar hur nya dörrar och användare kan skapas. Den visar också har du kan ge användare tillgång till dessa dörrar.

Köpa en digital nyckel och tilldela den till dig själv

Den här videon visar hur du kan köpa digitala nycklar i appen evolo smart, hur du kan tilldela dem till användare och konfigurera dörrar.

Köpa och skicka en digital nyckel till en annan person

Den här videon visar hur du kan tilldela digitala nycklar till andra användare och konfigurera dörren på motsvarande sätt.

Korrekt användning av smarttelefonen och dörrkomponenten

Den här videon visar hur du använder din smartphone på rätt sätt för att låsa upp dörrar.

Begränsad tillgång

Den här videon visar hur du kan bevilja begränsad tillgång.

Läsa dörrhändelser

Den här videon visar hur du kan aktivera och använda funktionen “dörrhändelser”.