Håll dig uppdaterad

Lär dig mer

dormakaba webinar

Vill du bli inspirerad eller veta mer om våra produkter? Vi har satt ihop tre olika program baserat på de allra vanligaste önskemål och frågor vi får.

  • Inspirationswebinar
  • Grundläggande produktintroduktion
  • Företagsanpassad session tillsammans med våra partners

Det enda du behöver är:

  • En Internet-anslutning
  • En internetkompatibel enhet (PC, Notebook, etc.)
  • Cirka. 1 timme

Har du några frågor? Kontakta Anders Berghagen
anders.berghagen@dormakaba.com

Genomförda webinar

Har du missat våra tidigare webinar? Materialet från de olika sessionerna finns under respektive webinar, i de flesta fall både som video och som pdf.

Webinar #1 | 21 april 14:00–14:45

Optimala låssystem med analoga och digitala lösningar

En inspirerande introduktion i hur dormakabas analoga och digitala lösningar för låssystem kan skapa en säker och trygg arbetsplats.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar Optimala lösningar 200421

Material från som video: Webinar Optimala lösningar 200421

Webinar #2 | 22 april 13:00-14:15

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning

En grundläggande utbildningssession om dörrautomatiker i allmänhet och ED100/250 i synnerhet. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Rolf Erikson, utbildningsspecialist, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar ED100/250 200422

Material som video: Webinar ED 100/250 200422

Webinar #3 | 23 april 13:00-14:15

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning. Partnerutbildning.

En företagsanpassad utbildningssession om dörrautomatiker i allmänhet och ED100/250 i synnerhet som vi utför i samarbete med våra partners. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Rolf Erikson, utbildningsspecialist, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Kontakta Anders Berghagen för att få tillgång till materialet från det här webbinariet.

Webbinar #4 | 5 maj 14:00–14:45

Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?

Trygga arbetsplatser där man kan reglera in-och utpassering på ett flexibelt och säkert sätt efterfrågas allt mer. Det ställs också höga krav på att lösningen ska passa in i moderna entrémiljöer och kunna anpassas till rådande förutsättningar och byggas ut vid behov.

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar #5 | 6 maj 13:00-14:15

EAD/EAC passagesystem – hur samverkar systemen?

En grundläggande utbildningssession om EAD / EAC passagesystem, vilka möjligheter som finns och hur systemen kan optimeras tillsammans.

Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av funktioner för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Webinar #6 | 7 maj 13:00-14:15

EAD/EAC passagesystem – hur samverkar systemen?

En företagsanpassad och djupare utbildningssession i EAD / EAC passagessystem- vilka möjligheter som finns och hur systemen kan optimeras tillsammans.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Kontakta Anders Berghagen för att få tillgång till materialet från det här webbinariet.

Webinar #7 | 19 maj 14:00–14:45

Funktion och flexibilitet säkrar boendes trygghet och ger en vardag utan krångel

I hus med flera boende t.ex bostäder eller vårdboenden krävs att det finns effektiva och säkra låssystem, där behöriga enkelt ska ha tillträde till ”rätt” utrymmen och den boende ska känna sig trygg. I det här inspirationswebinaret talar Kenneth Sundström, affärsutvecklare på dormakaba, om mjuk- och hårdvara som skapar trygghet för den boende och vilka lösningar som passar i vilka boenden med fokus på exivo och touchgo.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar Boendes trygghet 200519

Material som video: Webinar Boendes trygghet 200519

Webinar #8 | 20 maj 13:00-14:15

ARGUS – en smart lösning vid behov av in-utpassering

En grundläggande utbildningssession om möjligheterna med sensorbarriären ARGUS för exempelvis entrémiljöer, flygplatser och skolor där höga krav ställs på in- och utpassering. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
• Rätt val av funktioner för en säker och effektiv lösning för kunden
• Vanliga frågor

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material som pdf: Webinar Argus 200520

Material som video: Webinar Argus 200520

Webinar #9 | 26 maj 13:00-14:15

ARGUS – en smart lösning vid behov av in-utpassering

En företagsanpassad och djupare utbildningssession om möjligheterna med sensorbarriären ARGUS för exempelvis entrémiljöer, flygplatser och skolor där höga krav ställs på in- och utpassering. Du kommer att introduceras i:

• Funktioner och förutsättningar
• Tekniska lösningar och montage

Kontakta Anders Berghagen för att få tillgång till materialet från det här webbinariet.